Jednostka działa w oparciu o akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego  w Aleksandrowie Łódzkim na podstawie:

  • Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r z późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  • Uchwały Nr V/42/99 Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 marca 1999 r
  • Statutu Szkoły zatwierdzonego w całości i uchwalonego przez Radę Pedagogiczną z dnia 14.10.2015 r.