W ramach rządowego programu Laboratoria Przyszłości nasza szkoła otrzymała 30000 zł na zakup wyposażenia podstawowego.
W skład wyposażenia podstawowego wchodzą:
• Drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami etc.)
• Mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
Sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie etc.)
• Stacje lutownicze (do mikrokontrolerów).
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Laboratoria Przyszłości”
Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.
W ramach Laboratoriów Przyszłości nasza szkoła otrzymała wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.
Może być zdjęciem przedstawiającym tekst „Laboratoria Przyszłości”
 
 
 
 

W ramach NPRCZ nasze przedszkole zorganizowało  konkurs " Zaprojektuj okładkę swojej ulubionej książki".  Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział, a poniżej prezentujemy wyniki konkursu.

Spotkanie z autorem książki pt. "Wirusy, bakterie i inne historie"- Panią Pauliną Walczak w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Szanowni Państwo.

Zapraszamy na nasz profil na Facebooku, gdzie możecie śledzić Państwo na bieżąco życie naszej szkoły. 

To tam publikujemy najnowsze informacje oraz zdjęcia z wydarzeń szkolnych.