PODSTAWA PRAWNA:

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922)
 • Statut Szkoły
 • Wewnątrzszkolny System Oceniania.

Informacja o prowadzonych w szkole rejestrach, ewidencjach i archiwach:

Rejestry:

 • Rejestr pieczątek i pieczęci
 • Rejestr legitymacji szkolnych i pracowniczych
 • Rejestr wydanych świadectw szkolnych
 • Rejestr wypadków uczniów
 • Rejestr pracowników
 • Rejestr akt i zaświadczeń - awans zawodowy nauczyciel
 • Rejestr zarządzeń wewnętrznych
 • Protokoły Rad Pedagogicznych, Rady Rodziców
 • Księga druków ścisłego zarachowania

Ewidencje:

 • Ewidencja zastępstw
 • Ewidencja dokumentacji szkolnej
 • Ewidencja czasu pracy
 • Księgi inwentarzowe
 • Ewidencja akt osobowych pracowników
 • Księga uczniów

Archiwa / pomieszczenie archiwalne/:

 • Akta osobowe i dokumentacja płacowa
 • Dowody księgowe
 • Dokumentacja szkoły

Osoba starająca się o wgląd do dokumentów powinna złożyć podanie w sekretariacie szkoły.

Nauczyciele i pracownicy szkoły mogą ustnie zgłosić prośbę o wgląd na miejscu do dokumentów dotyczących spraw osobistych lub szkolnych z zachowaniem Ustawy o Ochronie Danych Osobowych.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04, lipiec 2019 20:27 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 08, grudzień 2019 15:15 Super User