Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Zespole Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim powstał w ramach umowy grantowej zawartej z Fundacją Małopolska Izba Samorządowa, która w partnerstwie z Powiatem Gorlickim, Gminą Wielka Wieś i Miastem Rawa Mazowiecka realizuje projekt „Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji na rzecz aktywizacji edukacyjnej osób dorosłych 2”, POWR.02.14.00-00-1007/19 dofinansowany z Funduszy Europejskich 

Celem projektu jest włączenie w różnorodne formy edukacji poprzez wyższą aktywność społeczną, kulturową, środowiskową, itp. 4000 osób dorosłych, znajdujących się w niekorzystnej sytuacji zawodowej i/lub życiowej z 20 środowisk lokalnych, w szczególności z obszarów zdegradowanych, popegeerowskich, poprzemysłowych i o największych potrzebach w zakresie edukacji dorosłych.

Dofinansowanie projektu z UE: 5 183 227,33 zł

Kwota uzyskanego grantu: 250 000 zł