Jednostka działa w oparciu o akt założycielski Zespołu Szkół Specjalnych im. Stefana Kopcińskiego w Aleksandrowie Łódzkim na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. Nr 67, poz. 329 z 1996 r z  późniejszymi zmianami) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  2. Uchwały Nr V/42/99& Rady Powiatu Zgierskiego z dnia 12 marca 1999 r
  3. Statutu Szkoły zatwierdzonego w całości i uchwalonego przez Radę Pedagogiczną  z dnia 14. 10. 2015 r.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. czwartek, 04, lipiec 2019 19:58 Super User
Artykuł został zmieniony. czwartek, 04, lipiec 2019 20:16 Super User