Udzielanie informacji publicznej na wniosekWymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej – forma dowolna

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli ZSS Aleksandrów Łódzki będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub w związku z udostępnieniem informacji przetworzonej.

Wnioskodawca zostaje poinformowany o wysokości opłaty.
(art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim ul. Franciszkańska 14/16

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej. W przypadku odmowy decyzji odmownej wniosek musi spełniać wymagania określone w Art. 63  Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.0.2096)


Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198.

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Podręczniki docx 28.37 KB Super User
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 04, lipiec 2019 20:19 Super User
Artykuł został zmieniony. niedziela, 08, grudzień 2019 15:19 Super User