W roku szkolnym 2023/2024  koszt obiadu wynosi 9 zł. 

Opłaty za obiady należy uregulować do 10-go każdego miesiąca na konto bankowe szkoły:

 32 8780 0007 0111 6005 1002 0003  z dopiskiem: imię i nazwisko / szkoła lub przedszkole.

 

 

Menu obiadowe jest zamieszczane co tydzień na Facebooku szkoły oraz wywieszane na tablicy przy jadalni.