W roku szkolnym 2022/2023 koszt obiadu wynosi 9 zł. 

Opłaty za obiady należy uregulować do 10-go każdego miesiąca na konto bankowe szkoły  32 8780 0007 0111 6005 1002 0003  z dopiskiem: imię i nazwisko / szkoła lub przedszkole.

Nie ma możliwości uregulowania płatności gotówką w szkole. 

 

Menu obiadowe jest zamieszczane co tydzień na Facebooku szkoły.