Wspomnienie z działań w ramach realizacji projektu Solidarna Szkoła -

Burzymy mury, nasze postulaty wolności.